efsu

 

        Srpski    |    English


XXI Internacionalni naučni skup SM 2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu

Tema skupa
Strategijski menadžment - determinante razvoja i efikasnost poslovanja

 

 

    Mesto i vreme održavanja

     Organizatori

    Suorganizator

    Tematske oblasti

    Programski odbor

    Organizacioni odbor

    Značajni datumi

    Kotizacija

    Radovi

    Uputstva i formulari

    Informacije o smeštaju

    GPS koordinate važnijih lokacija

 

Mesto i vreme održavanja

   Subotica - Palić, 19. maj 2016. godine
 

Organizatori

    Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu
    Suorganizator: Instutut ekonomskih nauka, Beograd
 

Tematske oblasti

    Finansijski menadžment i računovodstveno informisanje
   Trgovina, marketing i logistika
   Agrobiznis strategija
   Strategijski menadžment, inovacije i ljudski resursi
   Transformacija privrednih sistema i prilagođavanje ekonomskih politika globalnim procesima
   Poslovni informacioni sistemi i kvantitativne metode u ekonomiji
 

Programski odbor

   Početak stranice

   Akademik prof. dr Nenad Vunjak, predsednik Programskog odbora,
     dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, Republika Srbija
   Vlаdimir Pаvlоv, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
   Prof. dr Jelena Birovljev, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Aleksandar Grubor, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Agneš Boljević, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Ivan Brezina, Faculty of Economic Informatics Bratislava, Slovakia
   Prof. dr Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
   Prof. dr Luboš Marek, University of Economics Prague, Czech Republic
   Prof. dr Petr Fiala, University of Economics Prague, Czech Republic
   Prof. dr Adrian Cojocariu, Tibiscus University, Timisoara, Romania
   Prof. dr Ljiljana Dmitrović-Šaponja, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Dragan Đuričin, Ekonomski fakultet, Beograd, Srbija
   Prof. dr Peter Horvat of University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences
   Prof. dr Kоvilјkо Lоvrе, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Novak Kondić, Ekonomski fakultet Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
   Prof. dr Oleg Roy, Omsk State University, Russia
   Prof. dr Wang Hualu, Zhongnan Univestiy of Economics and Law Public Finance and Taxation
School, China
   Prof. dr Ludmila N. Ivanova, Omsk State University, Russia
   Prof. dr Dejan Jakšić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Beograd, Republika Srbija
   Prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd, Republika Srbija
   Predrag Đurović, "Žitopromet-mlin" Senta, AD "Senta-promet"
   Dr Dušan Vučićević, Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
   Slobodan Vojinović, Regionalna privredna komora Subotica
   Radislav Jovanov, Zadružni savez Vojvodine
   Prof. dr Kosta Josifidis, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Vitomir Starčević, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
   Prof. dr Ibrahim Jusufranić, Internacionalni univerzitet, Travnik, Bosna i Hercegovina
   Prof. dr Božidar Leković, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Dr Dragan Đuranović, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Bojan Rosi, University of Maribor, Faculty of Logistics Celje-Krško, Slovenia
   Prof. dr Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
   Prof. dr Alifeta Selimi, dekan, Ekonomski fakultet, State University of Tetova, Macedonia
   Prof. dr Ljubomir Drakulevski, Ekonosmki fakultet Skoplje, Macedonia
   Prof. dr Otilija Sedlak, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Qinghua Song, Xinhua School of Finance and insurance Zhongnan University of Economics & Law, China
   Prof. dr Kosta Sotiroski, The Faculty of Economics Prilep, Macedonia
   Prof. dr Tomislav Sudarević, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Farkas Ferenc, Faculty of Business and Economics at the University of Pécs, Hungary
   Prof. dr Atilla Fabian, Faculty of Economics, University of West Hungary, Šopron
   Prof. dr Vladimir Šimović, Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
   Prof. dr Jelena Končar, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Jovica Đurković, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Ružica Kovač Žnideršić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
    Mr Aleksandra Breu, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Dušan Bobera, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Slavica Tomić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Jelica Trninić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Pere Tumbas, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Dušan Nikolić, rektor, Univerzitet Novi Sad, Srbija
   Prof. dr Chen Zhiyong, Zhongnan Univestiy of Economics and Law Public Finance and Taxation
School, China
   Prof. dr Jova Radić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Rade Popović, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Marton Sakal, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Dr Novica Supić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Dr Stanislav Zekić, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Vera Zelenović, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Laslo Šereš, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Saša Bošnjak, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Prof. dr Ivan Milenković, Ekonomski fakultet u Subotici, Republika Srbija
   Akademik Prof. dr Esad Jakupović, rektor, Univerzitet APEIRON, Banja Luka
   Prof. dr Ilija Džombić, rektor Univerzitet Poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
    Prof. dr Ljubiša Vladušić, dekan, Ekonomski fakultet, Pale, Istočno Sarajevo

    Dr Jovan Zubović, viši naučni saradnik, direktor
    Dr Ivana Domazet, viši naučni saradnik, predsednik naučnog veća
    Dr Ivan Stošić, naučni savetnik
 

Organizacioni odbor

   Početak stranice

    Prof. dr Jelena Birovljev, predsednik Organizacionog odbora
    Aleksandar Vugdelija, sekretar
    Prof. dr Laslo Šereš
    Prof. dr Marton Sakal
    Dr Predrag Matković
    Dr Lazar Raković
    Dr Vuk Vuković
    Nenad Đokić
    Dr Dražen Marić
    Jovana Ivančević
    Nikola Milićević
    Srđan Vlatković
    Aleksandar Vasiljević
    Milivoje Grahovac
    Ana Trbović
    Kresoja Marinko
    Mr Jelena Vitomir
    Olja Milovanov
    Radmila Stojanović

   Početak stranice

Značajni datumi

    Rok za podnošenje proširenog apstrakta obima do 300 reči: 15. februar 2016. godine.
    Rok za obaveštenje o prihvatanju teme i apstrakta: 29. februar 2016. godine.
    Rok za podnošenje kompletnih radova: 28. mart 2016. godine.
    Rok za obaveštenje o prihvatanju radova: 25. april 2016. godine.
    Rok za uplatu kotizacije za učešće na skupu: 09. maj 2016. godine.
    Datum održavanja naučnog skupa: 19. maj 2016. godine.

 

Podaci o kotizaciji

   Početak stranice

 

Kotizacija Cena kotizacije bez
svečane večere
Cena kotizacije sa
svečanom večerom
Prvi autor 9.600 din / 80 € 12.000 din / 100 €
Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu 9.600 din / 80 € 12.000 din / 100 €
Studenti doktorskih studija - Prvi autor 3.600 din / 30 € 6.000 din / 50 €
Studenti doktorskih studija - Koautori koji žele da prisustvuju naučnom skupu 3.600 din / 30 € 6.000 din / 50 €
* kod svih iznosa, PDV je uključen u cenu    


Napomena: Troškovi novčane transakcije padaju na teret autora/koautora!
Ukoliko žele, autori/koautori taj iznos mogu platiti i na licu mesta, na dan održavanja naučnog skupa.

Kotizacija uključuje:
   Učešće u plenarnoj, poster i svim posebno organizovanim sekcijama.
   Kompletan materijal skupa koji podrazumeva zbornik apstrakata, CD zbornik radova, program skupa i uverenje za učešće na skupu.
    Učešće na svečanoj večeri 18. maja 2016. godine.
    Koktel i posluženje u pauzama.

Napomene:
    Kotizaciju ne plaćaju autori sa fakulteta, insitucija i zajednice sa kojima Ekonomski fakultet u Subotici ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji.
    Jedan autor/koautor može da pošalje najviše jedan rad.
    Kotizaciju plaćaju i učesnici bez rada.
    Kotizacija ne obuhvata troškove smeštaja i ishrane.
 

Radovi

   Početak stranice

    Svi radovi moraju biti napisani na engleskom ili srpskom jeziku (ćirilično pismo).
    Radovi se svrstavaju u plenarnu, poster i paralelne odvojene sekcije.
    Radove plenarne sednice obezbeđuje po pozivu organizator skupa, oni su obima do 15 stranica A4
 formata pripremljeni prema uputstvu. Radovi po pozivu se recenziraju i objavljuju u časopisu „Strategic
 Management“.
    Radovi paralelnih sekcija su obima do 12 stranica A4 formata, pripremljeni prema uputstvu,
 dostavljaju se u naznačenim rokovima i svi radovi se recenziraju, organizuju u paralelne i odvojene
 sekcije i objavljuju u Zborniku apstrakata. Prezentovani radovi biće objavljeni u Zborniku radova
 internacionalnog naučnog skupa SM 2016 (izdaje se na CD-u).
    Najbolji prezentovani radovi biće objavljeni u časopisu „Strategic Management“ nakon predviđene procedure.
    Apstrakti i kompletni radovi se dostavljaju na adresu sekretara skupa u elektronskom formatu prema
 uputstvu.

   Početak stranice

Uputstva i formulari

Prijava učešća: preuzeti formular za prijavu i poslati ga popunjenog na e-mail   sm2016@ef.uns.ac.rs.

   Agenda  (.pdf, 316 KB)

   Formular za prijavu učešća  (.dot, 120 KB)

   Uputstvo za referenciranje  (.pdf, 560 KB)

   Šablon za izradu radova (latinica)   (.doc, 76 KB)

   Šablon za izradu radova (ćirilica)   (.doc, 74 KB)

   Šablon za izradu postera  (.ppt, 3,46 MB)

   Informacije o plaćanju kotizacije  (.pdf, 48 KB)

 

Informacije o smeštaju

   Početak stranice

   http://www.palicinfo.com/ 
   http://www.visitsubotica.rs/
   
http://www.subotica.com/tag/grad-subotica/

   http://www.subotica.rs/index/index/lg/sr
 

GPS koordinate važnijih lokacija

   Početak stranice

    Ekonomski fakultet u Subotici: N 46.101526, E 19.674931
    Eko Centar Palić: N 46.09880, E 19.75466
    Vila Milord Palić: N 46.100461, E 19.762055
    Centar Palića: N 46.102422, E 19.758123
    Vila Lago Palić: N 46.099790, E 19.755333
    Vila Larus Palić: N 46.100462, E 19.764292
    Hotel Galerija Subotica: N 46.103173, E 19.666091
    Hotel Gloria Subotica: N 46.100722, E 19.663955
    Hotel Patria Subotica: N 46.100079, E 19.669611
    Hotel PBG Subotica: N 46.095532, E 19.662022
    Vila Palić: 46°05'54.1"N 19°45'12.1"E

 

Download

 

      Agenda  (.pdf, 316 KB)

       Formular za prijavu učešća   (.dot, 120 KB)

      Uputstvo za referenciranje  (.pdf, 560 KB)

      Šablon za izradu radova (latinica)   (.doc, 76 KB)

      Šablon za izradu radova (ćirilica)   (.doc, 74 KB)

      Šablon za izradu postera  (.ppt, 3,46 MB)

      Informacije o plaćanju kotizacije  (.pdf, 48 KB)

 

Kontakt

   Aleksandar Vugdelija, sekretar skupa

e-mail  sm2016@ef.uns.ac.rs

Telefon  +381 24 628 201