sm2023

XXVIII Интернационални научни скуп

Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту
СМ 2023

XXVIII Интернационални научни скуп „Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту“ (СМ 2023), има за циљ промовисање и развој високо квалитетних истраживања свих аспеката стратегијског менаџмента, посебно система подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Скуп представља форум истраживача и особа из праксе у предметној области из региона, Европе и целог света, за интеракцију, сарадњу и развој у области стратегијског менаџмента. Tема скупа је “Актуелне геополитичке турбуленције: Економски изазови и импликације".
Проблеми на финансијским тржиштима и неизвесност опоравка глобалне економије последице су руско-украјинског сукоба али и других геополитичких турбуленција. Полагани опоравак од пандемије додатно је успорен високим ценама производа, несташицом хране, енергије и сталним ризиком високе инфлације. Ово су велики изазови за истраживаче и практичаре у области економије, менаџмента, пословне информатике и јавне управе да би се, пре свега, очувале позиције произвођача и пружалаца услуга али и пронашли путеви за превазилажење кризе, унапређења пословања и тржишне економије земаља. Економски, политички и социјални изазови су, тренутно, највећи за европске земље. Предвиђање будућих догађаја и политичких импликација тренутно је прилично неодрживо, што даје могућност истраживачима да стратешки промишљају у сврху проналажења или прилагођавања различитих пословних модела за више сценарија у погледу одржавања економске стабилности земаља.

Релевантна програмска подручја
Организација
Опште информације
Радови
Публикације
Информације о скупу
Пријава и документи

Релевантна програмска подручја

 • Основни концепти и процес стратегијског менаџмента;
 • Корпоративне и пословне стратегије;
 • Функционалне стратегије - маркетинг стратегија, стратегија управљања финансијама, стратегија управљања људским ресурсима, стратегија истраживања и развоја;
 • Стратегија у глобалном и националном окружењу;
 • Иновације у стратегијском менаџменту;
 • Предузетништво, мала и средња предузећа и стратегија;
 • Стратегија у трансформацији пословања;
 • Пословни модели и стратегије;
 • Управљање пословним процесима и системи пословне интелигенције у стратегијском менаџменту;
 • Дигитална трансформација пословања;
 • Дигитална пословна стратегија;
 • Напредна аналитика пословних података;
 • Лидерство, менаџмент људских ресурса и стратегија;
 • Организационо понашање, стратегија и перформанса;
 • Стратегијски менаџмент у услужним организација;
 • Стратегијски менаџмент у непрофитним организацијама;
 • SMART стратегија;
 • Стратегија одрживог развоја;
 • Стратешки изазови и перспективе у агробизнис сектору.

Организација

Скуп подразумева одржавање пленарне седнице, паралелних секција и, као новину од ове године, студентску секцију. Дискусија на пленарној секцији је централизована, док је на паралелним сесијама заснована на специфичним тематским подручјима. Виртуелним учесницима ће бити омогућено да у време одређено распоредом презентују своје радове у оквиру редовних сесија.
У току Скупа предвиђенe су и панел дискусијe. Кроз панел дискусије се подстиче директна комуникација између академије и струке, те заједнички рад и препознавање области погодних за интензивирање сарадње.
Организатор скупа

 • Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Србија

Суорганизатори скупа
 • Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Институт економских наука, Београд, Србија
 • Српска асоцијација менаџера (САМ)

Стратешки партнер скупа
 • Привредна комора Војводине

Програмски одбор
 • Небојша Гвозденовић, Економски факултет у Суботици, Србија, председник
 • Ивана Медвед, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседница
 • Даниела Нушева, Економски факултет у Суботици, Србија, потпредседница
 • Раденко Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ксенија Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Дражен Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Горан Вукмировић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Маја Стругар Јелача, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Немања Бербер, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Агнеш Славић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Слободан Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојан Лековић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Радмила Бјекић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Марко Алексић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Александра Марцикић Хорват, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Отилија Седлак, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Драган Стојић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Викторија Петров, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Олгица Главашки, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Нада Миленковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Марија Јеремић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Жана Јурјевић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Кристина Пештовић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Душан Саковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Бојана Вуковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Мирјана Марић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Оливера Грљевић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Вук Вуковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Лазар Раковић, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Небојша Таушан, Економски факултет у Суботици, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Дарко Марјановић, Институт економских наука, Београд, Србија
 • Милена Јакшић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Милка Грбић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Дејан Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Србија
 • Тадија Ђукић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Биљана Ђорђевић, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Србија
 • Сања Добричанин, Универзитет у Приштини, Економски факултет, Србија
 • Младен Чуданов, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Вељко Јеремић, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
 • Миленко Крајишник, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Драган Глигорић, Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет, Босна и Херцеговина
 • Vladimir Šimović, University Algebra Zagreb, Croatia
 • Katarina Poldrugovac, University of Rijeka, Faculty of Management in Tourism and Hospitality, Croatia
 • Tomislav Hernaus, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Nina Pološki Vokić, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Tom Gillpatrick, Portland State University, USA
 • Leland Buddress, Portland State University, USA
 • Pawel Lula, Cracow University of Economics, Poland
 • Vulnet Ameti, State University of Tetova, Macedonia
 • Kosta Sotiroski, Faculty of Economics Prilep, Macedonia
 • Wang Baoshun, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, China
 • Semra Boga, Beykent University, Turkey

Организациони одбор
 • Ивана Медвед, председница
 • Горана Францишковић, секретар
 • Сања Џевер, секретар
 • Драгана Ђорђевић, секретар
 • Данило Ђокић
 • Милош Ђаковић
 • Милица Инђић
 • Александар Вугделија
 • Александар Васиљевић
 • Веселин Павлићевић
 • Ана Трбовић

Опште информације

Научни скуп је намењен:

 • Истраживачима из академских и истраживачких организација,
 • Особама из праксе,
 • Студентима докторских студија и
 • Студентима основних и мастер студија.

Место одржавања скупа
 • Научни скуп СМ 2023 ће се одржати у просторијама Економског факултета у Суботици, на адреси Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица.

Значајни датуми скупа
 • Рок за подношење проширеног апстракта, обима до 500 карактера укључујући празнине, је 27. јануар 2023.10. фебруар 2023.
 • Рок за обавештење о прихватању теме и апстракта је 3. фебруар 2023.17. фебруар 2023.
 • Рок за слање радова спремних за штампу је 31. март 2023.
 • Рок за обавештење о прихватању радова 21. април 2023.
 • Рок за уплату котизације 28. април 2023.
 • Одржавање скупа: 18 – 19. мај 2023.

Језик скупа
 • Званични језици научног скупа су енглески и српски језик.

Регистрација

 

Непосредно учешће

Виртуелно учешће

Регистрација

-   12.000 динара или 100 евра.

-   За студенте докторских студија 8.500 динара или 70 евра.

-   За студенте основних и мастер студија 4.250 динара или 35 евра

-   7.200 динара или 60 евра.

-   За студенте докторских студија 4.800 динара или 40 евра.

-   За студенте основних и мастер студија 2.400 динара или 20 евра

Непосредно учешће

Регистрација

-   12.000 динара или 100 евра.

-   За студенте докторских студија 8.500 динара или 70 евра.

-   За студенте основних и мастер студија 4.250 динара или 35 евра


Виртуелно учешће

Регистрација

-   7.200 динара или 60 евра.

-   За студенте докторских студија 4.800 динара или 40 евра.

-   За студенте основних и мастер студија 2.400 динара или 20 евра


*Напомена: Трошкови платног промета падају на терет уплатиоца котизације. Котизација се плаћа за сваког учесника. Молимо све учеснике да котизацију плате искучиво након позитивне рецензије рада.

Регистрација за непосредно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • учешће у пленарној и свим посебно организованим паралелним секцијама и панелима,
 • штампани програм скупа и уверење о учешћу на скупу,
 • учешће на свечаној вечери 18. маја 2023. године,
 • бифе-ручак у паузи између пленарне секције и панел дискусија, послужење у паузама.

Регистрација за виртуелно учешће укључује:
 • објављивање рада у јединственом електронском зборнику радова,
 • електронско уверење о учешћу на скупу.

 • Регистрацију не плаћају запослени у организацијама с којима Економски факултет у Суботици има закључен важећи споразум о сарадњи, као и запослени у институцијама-суорганизаторима скупа.

Радови

Пријава и слање радова за непосредно и виртуелно учешће на скупу:

 • Радови пленарне сесије се обезбеђују по позиву организатора скупа, обима до 10 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа. Они се објављују у Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Апстракти радова се достављају у електронском облику путем попуњавања пријаве доступне на следећем линку: https://smreg.ef.uns.ac.rs/.
 • Апстракти радова до 500 карактера морају да садрже: јасно дефинисане проблем и циљеве истраживања, концизно описану методологију или метод примењен у прикупљању података, њиховом процесирању и анализи, кратак резиме резултата истраживања и примарни закључак.
 • Након позитивне рецензије апстракта, радови се пријављују искључиво путем Open Journal система. Аутори прихваћених апстраката ће добити детаљна упутства о начину пријаве. Даља комуникација везана за рецензију радова се са ауторима обавља у оквиру наведеног система. Радови пријављени на други начин неће бити узети у разматрање.
 • Радови паралелних секција код непосредног учешћа на скупу, као и радови виртуелног учешћа на скупу су обима до 8 страница А4 формата, припремљени према упутству са Web странице скупа www.ef.uns.ac.rs/sm2023, и достављају се у назначеним роковима. Сви поднесени радови се рецензирају од стране два рецензента, члана Програмског одбора научног скупа, и по позитивној рецензији организују у паралелне секције. Прихваћени радови се објављују у Зборнику радова научног скупа у пуном обиму.
 • Апстракти и радови за студентску секцију би испред наслова требало да садрже напомену „Рад за студентску секцију“.

Публикације

 • Електронски Зборник радова научног скупа СМ2023, у издању организатора скупа, са ИСБН и ДОИ ознакама, са свим рецензираним радовима, који ће се поднети на индексирање сервису Conference Proceedings Citation Index (CPCI), конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science.
 • Презентoвани и одабрани радови на енглеском језику представљају предмет додатне рецензије од стране чланова Уређивачког одбора и по позитивној рецензији уз сагласност аутора објављују у International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, ISSN 1821-3448, који је индексиран на Master Journal List у Emerging Sources Citation Index, конститутивном делу Clarivate Analytics' Web of Science. Часопис International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије сврстан у категорију М24 за 2022. годину.

Информације о скупу

Пријава и документи

НАПОМЕНА: Молимо ауторе да приликом аплицирања користе формуларе који одговарају језику на којем је рад написан и на ком је планирано да се излаже.

Пријава рада
Шаблон за израду радова
Упутство за референцирање
Agenda SM2023
Зборник радова SM2023
University of Novi Sad Faculty of Economics in Subotica Copyright @ 2023.