Почетна страница Студенти Обавештења Обавештење

Могућност продужења рока завршетка студија на два семестра за студенте којима истиче рок за завршетак студија (студије на основу закона о високом образовању)

На основу члана 109. Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017, 73/208, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) , члана 133. Статута Универзитета у Новом Саду и члана 90. Статута Економског факултета у Суботици дефинисани су случајеви у којима престаје статус студента:

Статус студента престаје у случају:
1. исписивања са студија
2. завршетка студија
3. неуписивања школске године
4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребним за реализацију студијског програма, и
5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

У рок из тачке 4. не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са Статутом.

Студентима Факултета којима је истекао двоструки број школских година потребних за реализацију студијског програма може се продужити рок за завршетак студија за два семестра на основу личног захтева који је поднет пре стицања услова за губитак статуса студента, ако је студент:

1. у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право није користио, односно није га користио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено;
2. ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, одсносно акредитовани студијски програм, на истом или вишем степену студија на Факултету или на другој акредитованој високошколској установи у земљи или иностранству;
3. ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак статуса студента, остаје неостварених највише 30 ЕСПБ бодова за завршетак студија.

Наведене могућности за продужетак рока за завршетак студија односе се на студенте којима је у школској 2019/2020. години истекло осам година студирања (студенти који студирају на студијском програму основних академских студија у четворогодишњем трајању), односно којима је истекло две године студирања (студенти који студирају на мастер академским студијама), па у школској 2020/2021. години први пут треба да продуже рок за завршетак студија.

Крајњи рок за предају захтева за продужење рока за завршетак студија је 30. септембар 2020. године.

Mогућност продужења рока не односи се на студенте којима је већ једном продужен рок за завршетак студија по било ком основу, као ни на студенте који у школској 2019/2020. години нису имали статус студента. Студенту којем је истекао рок за завршетак студија, односно, студенту који у школској 2019/2020. години није имао статус студента, Факулет може да одобри поновно стицање статуса студента под условима дефинисаним у члану 91. и 92. Статута Екномског факултета у Суботици, односно како је дефинисано у обавештењу које је објављено на сајту Факултета на следећем линку: https://www.ef.uns.ac.rs/studenti/obavestenja/opsta-obavestenja-2020/2020-08-25-mogucnost-nastavka-studija.php .

У овом случају студенти се уписују на студијски програм на основу последњег актуелног наставног плана и програма. Крајњи рок за предају захтева за поновно стицање статуса студента и за упис студената у школску 2019/2020. годину је 20. октобар 2020. године.

Документација потребна за подношење захтева за продужење рока за завршетак студија:
- Попуњен захтев за продужење рока за завршетак студија (формулар за подношење молбе).
- Документација која доказује постојање услова за продужење рока (Уверење о положеним испитима – уплата 600,00 динара уз лични позив на број и модел 97; медицинска документација; Уверење о дипломирању са друге високошколске установе)

За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
За студентске информацијe посетите страницу СТУДЕНТИ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик