Почетна страница За будуће студенте Упис на мастер студије Конкурс

Мастер академске студије

Слободна места за други конкурсни рок школске 2023/2024. године мастер академске студије

На Факултет се може уписати укупно 383 студента, и то:
- 47 студената чије се образовање финансира из буџета
- 336 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

8

11

3

23

26

0

37

Дигитални маркетинг

4

13

17

0

14

14

0

31

Лидерство и менаџмент људских ресурса

1

6

7

0

20

20

0

27

Финансијски и банкарски менаџмент

13

42

55

0

56

56

0

111

Међународна економија и бизнис

5

17

22

5

21

26

0

48

Мултиканална трговина

6

11

17

0

14

14

0

31

Пословна информатика

5

12

17

2

21

23

0

40

Рачуноводство и ревизија

0

15

15

0

18

18

0

33

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

0

0

0

0

25

25

0

25

Укупно

37

124

161

10

212

222

25

383

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

8

11

Дигитални маркетинг

4

13

17

Лидерство и менаџмент људских ресурса

1

6

7

Финансијски и банкарски менаџмент

13

42

55

Међународна економија и бизнис

5

17

22

Мултиканална трговина

6

11

17

Пословна информатика

5

12

17

Рачуноводство и ревизија

0

15

15

Укупно

37

124

161

 

Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

23

26

Дигитални маркетинг

0

14

14

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

20

20

Финансијски и банкарски менаџмент

0

56

56

Међународна економија и бизнис

5

21

26

Мултиканална трговина

0

14

14

Пословна информатика

2

21

23

Рачуноводство и ревизија

0

18

18

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

0

25

25

Укупно

10

212

222

 

Студијски програм

БУЈАНОВАЦ

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Мултиканална трговина

25

Укупно

25

 

Студијски програм

Укупно

Агробизнис менаџмент

37

Дигитални маркетинг

31

Лидерство и менаџмент људских ресурса

27

Финансијски и банкарски менаџмент

111

Међународна економија и бизнис

48

Мултиканална трговина

31

Пословна информатика

40

Рачуноводство и ревизија

33

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

25

Укупно

383

*Напомена: студијски програм Напредна аналитика података у бизнису се изводи на српском и енглеском језику (област интердисциплинарних наука)


Школарина:
- Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 114.000,00 динара.
- Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма износи 2.100,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Напомена:
- Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2023/2024. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине. Упис кандидата по афирмативним мерама ће смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.
- На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

 

Други конкурсни рок:

  • пријављивање кандидата:

31. октобар 2023. године (од 10.00 до 14.00 часова)

  • полагање испита за проверу знања:

1. новембар 2023. године у 10.00 часова

  • објављивање прелиминарне ранг-листе:

2. новембар 2023. године

  • рок за подношење жалби:

3. новембар 2023. године

  • објављивање коначне ранг-листе:

7. новембар 2023. године

  • упис кандидата:

8. новембар 2023. године

Текст Конкурса за други конкурсни рок ће бити објављен у понедељак, 30. октобра 2023. године на интернет страници Факултета као и на огласној табли.
Контакт телефони за добијање додатних информација:
+381 24 628 090
+381 21 485 2925
+381 24 628 124
+381 24 628 086

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик