Почетна страница За будуће студенте Информације о преласку са друге високошколске установе и наставку студија

Информације о преласку са друге високошколске установе и наставку студија на Економском факултету у Суботици

Захтеви за прелазак са друге високошколске установе предају се у периоду од 1. до 20. септембра текуће школске године и решавају се до почетка октобра месеца. Уз Захтев за признавање положених испита (Прелаз са друге високошколске установе), потребно је доставити Уверење о положеним испитима и план и програм студија (цео програм или силабусе за предмете које сте положили на високошколској установи са које прелазите). Уверење о положеним испитима треба да садржи називе испита које сте положили са исказаним ЕСПБ бодовима. У предвиђеном року, захтеви за прелазак предају се на шалтеру Студентске службе Факултета. За овај захтев је потребно уплатити накнаду из Трошковника под ставком: Остали захтеви и молбе студентској служби. Услов за позитивно одлучивање по захтеву је да имате претходно стечену диплому средњег образовања у четворогодишњем трајању.

Пре него што попуните Захтев за признавање положених испита потребно је да се одлучите на којем студијском програму нашег Факултета желите да студирате, и да сходно томе попуните наведени захтев. Преглед студијских програма основних академских студија који се организују на нашем факултету могуће је погледати Овде.

Признавање испита врши Комисија за вредновање коју чини Академски ЕСПБ кординатор и продекан за наставу која, након извршеног поступка признавања испита, доноси Решење о признавању испита, у коме ће бити наведени испити који се могу признати и број, на тај начин, признатих ЕСПБ бодова.

Од броја признатих ЕСПБ бодова зависи у коју годину студија се студент уписује.

По правилу, студенту коме у поступку признавања испита буде признато мање од 37 ЕСПБ бодова, уписује се у прву годину основних академских студија, али само уколико након извршеног уписа студената на основу расписаног Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија, остане слободних места на студијском програму на који се прелази.

У случају да је студенту признато:
- од 37 до 73 ЕСПБ бодова, студент се уписује у другу годину студија,
- од 74 до 110 ЕСПБ бодова, студент се уписује у трећу годину студија.
- преко 111 ЕСПБ бодова, студент се уписује у четврту годину студија.

Напомена: Упис на другу, трећу или четврту годину студија се врши само у случају да је на датој години студија на студијском програму на који се прелази остало слободних места. Студенти се уписују у статусу самофинансирајућег студента.

Уколико сте, након пријема Решења о признавању испита одлучили да извршите упис на наш Факултет, потребно је да, поред докумената који сте већ доставили, доставите и следеће:
- исписницу са Вашег претходног факултета;
- оригинална сведочанстава о завршеном I,II,III и IV разреду средње школе;
- оригинално сведочанство (диплому) о положеном матурском испиту;
- лична карта (фотокопија или очитана лична карта, уколико је са чипом)
- 2 слике (формат 4,5 x 3,5 см)
- индекс и ШВ-20 образац (добијају се на шалтеру Скриптарнице факултета)

Поред школарине, бићете у обавези да платите трошкове признавања испита по сваком предмету, на основу ставке Трошковника: Признавање испита са других факултета (по испиту).
Бројеве телефона и остале контакт податке за евентуална додатна питања, можете да погледате на нашој веб страници Контакти.

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик