CP

SSE

EU

Linkovi

      Web strana projekta
      Platforma - klasterske politike

Clusterpolisee

Home  |  Ciljevi projekta  |  Projektni tim  |  Partneri  |  Aktivnosti  |  Baza znanja  |  Aktuelnosti  |  Galerija  |  Interaktivna mapa klastera

Vaša pozicija:     Home     Ishodi

   ISHODI PROJEKTA  |  RADOVI  |  BIBLIOGRAFIJA
 

Ishodi projekta

Izveštaj o oceni regionalnih klasterskih politika. (pdf)

Završni izveštaj o SWOT analizi klasterskih politika. (pdf)

Komparativna benčmarking analiza.

Regionalne politike u efektivnoj regionalnoj podršci razvoja klastera, definisane unapređenim procesom i sadržajem.

Tehnički i operativno postavljena IKT kolaboraciona platforma, predviđena kao sistem za učenje institucionalnih, organizacionih, dizajn i implementacionih aspekata klasterskih politika u svim zemljama članicama projekta.

Uspostavljena mreža za saradnju putem platforme, u podršci razvoja klastera.

Regionalne klasterske politike unapređene putem zajedničkog učenja.

Regionalne klasterske politike unapređene putem zajedničkog strateškog plana i plana održivosti.

Transnacionalna mreža (sa koordinativnim mehanizmom) za podršku klasterskih politika.

 

 

Map
 

SIPA-I PP5
University of Novi Sad
Faculty of Economics SuboticaAddress:
Segedinski put 9-11, 24000
Subotica, Serbia

Contact person:
Mr. Veselin Pavlicevic
00381 24 628 214
pavlicevic@gmail.com

https://www.ef.uns.ac.rs