CP

SSE

EU

Linkovi

      Web strana projekta
      Platforma - klasterske politike

Clusterpolisee

Home  |  Ciljevi projekta  |  Projektni tim  |  Partneri  |  Aktivnosti  |  Baza znanja  |  Aktuelnosti  |  Galerija  |  Interaktivna mapa klastera

Vaša pozicija:     Home     Partneri

Partneri na projektu

Nosilac projekta

Regija Marche, Odsek za evropsku politiku – Upravno telo za Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Evropsku fondaciju za nauku (ESF), Italija
LP - Marche Region - European Policies Department - Managing Authority for ERDF and ESF, Italy
Web: www.europa.marche.it

Ostali partneri

PP 1 – Regija Emilia Romagna, Generalna direkcija za industriju, trgovinu i turizam, Italija
PP1 - Emilia Romagna Region, General Directorate for Industry, Trade and Tourism, Italy
Web:

PP2 – Regija Veneto, Odsek za indusriju i zanatstvo, Italija
PP2 - Veneto Region, Industry and Craft Department, Italy
Web:

PP3 – Udruženje Panonska privrednih mreža, Mađarska
PP3 - Pannon Business Network Association, Hungary
Web: www.pbn.hu

PP4 – Razvojna agencija Maribor, Slovenija
PP4 - Maribor Development Agency, Slovenia
Web: www.mra.si

PP5 – Bugarska agencija za promociju malih i srednjih preduzeća, Bugarska
PP5 - The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Bulgaria
Web: www.sme.government.bg

PP6 – Unija grčkih privrednih komora, Grčka
PP6 - Union of Hellenic Chambers of Commerce, Greece
Web: www.uhc.gr

PP7 – Regija Centralna Makedonija, Grčka
Region of Central Macedonia, Greece
Web:

PP8 – Corallia – Odsek za klastersku inicijativu / Istraživački centar Atina, Grčka
PP8 - Corallia Clusters Initiative Unit / RC Athena, Greece
Web: www.corallia.org

PP9 – AWS – Austria Wirtshaftsservice Ltd, Austrija
PP9 - AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd, Austria
Web: www.awsg.at

PP10 – Ecoplus – Poslovna agencija Donje Austrije, Austrija
PP10 - Ecoplus - The business Agency of Lower Austria Ltd, Austria
Web: www.ecoplus.at

PP11 – Severoistočna Regionalna razvojna agencija, Rumunija
PP11 - North East Regional Development Agency, Romania
Web: www.adrnordest.ro

PP12 – Institut za ekonomska predviđanja, Rumunija
PP12 - Institute for Economic Forecasting, Romania
Web: www.ipe.ro

PP13 – Nacionalna uprava za naučno-istraživački rad, Rumunija
PP13 - National Authority For Scientific Research, Romania
Web: www.minind.ro

PP14 – Unija slovačkih klastera, Slovačka
PP14 - The Union of Slovak Clusters, Slovakia
Web: www.uksk.sk

PP15 – Samoupravna regija Trnava, Slovačka
PP15 - Trnava self Governing Region, Slovakia
Web: www.trnava-vuc.sk

PP16 – Univerzitet na Primorskom, Naučno-istraživački centar Koper, Slovenija
PP16 - University of Primorska, Science and Research Centre of Koper, Slovenia
Web: www.zrs.upr.si

PP17 – Ministarstvo ekonomije Slovačke republike, Slovačka
PP17 - Ministry of Economy of the Slovak Republic, Slovakia
Web: www.mhsr.sk

PP18 – MAG – Mađarski centar za ekonomski razvoj, Mađarska
PP 18 - MAG - Hungarian Economic Development Centre, HUNGARY
Web: www.magzrt.hu

PP19 – Ministarstvo privrede, trgovine i ekologije, Rumunija
PP19 - Ministry of Economy, Commerce and Business Environment, Romania
Web: www.arisinvest.ro/en/profile/

IPA-I PP1 – Istarska razvojna agencija, Hrvatska
IPA-I PP1 - Istrian Development Agency, Croatia
Web: www.ida.hr

IPA-I PP2 – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Srbija
IPA-I PP2 - Povincial Secretariat fo Economy, Employment and Gender Equity, Serbia
Web: www.spriv.vojvodina.gov.rs

IPA-I PP3 – Albanska investiciono-razvojna agencija – AIDA, Albanija
IPA-I PP3 - Albanian Investment Development Agency – AIDA, Albania
Web: www.aida.gov.al

IPA-I PP5 – Univerzitet u Novom Sadu – Ekonomski fakultet Subotica, Srbija
IPA-I PP5 - University of Novi Sad - Faculty of Economics Subotica, Serbia
Web: www.ef.uns.ac.rs

ENPI - Ministarstvo ekonomije, Moldavija
ENPI - Ministry of Economy, Republic of Moldova
Web: www.gov.md/map.php?l=en&idc=503

EU ASP1 - Ministarstvo ekonomije i privrednom razvoja – Odsek za razvoj i ekonomsku koheziju, Italija
EU ASP1 - Ministry of Economic Developmemt - Department for Development and Economic Cohesion, Italy
Web:
 

 

Map
 

SIPA-I PP5
University of Novi Sad
Faculty of Economics SuboticaAddress:
Segedinski put 9-11, 24000
Subotica, Serbia

Contact person:
Mr. Veselin Pavlicevic
00381 24 628 214
pavlicevic@gmail.com

https://www.ef.uns.ac.rs