CP

SSE

EU

Linkovi

      Web strana projekta
      Platforma - klasterske politike

Clusterpolisee

Home  |  Ciljevi projekta  |  Projektni tim  |  Partneri  |  Aktivnosti  |  Baza znanja  |  Aktuelnosti  |  Galerija  |  Interaktivna mapa klastera

Vaša pozicija:     Home

Lična karta projekta

Naziv projekta:  

Smarter Cluster Policies for South East Europe
Mudrije klasterske politike za jugo-istočnu Evropu

     
Akronim projekta:  

ClusterPoliSEE

     
Oznaka projekta:  

SEE/C/0008/1.3/X

     
Ukupna vrednost projekta:  

5.186.352 evra

     
Ukupna vrednost sredstava za Fakultet:  

180.600 evra

     
Trajanje projekta:  

30 meseci, od 1. maja 2012. do 31. oktobra 2014. godine

     
Kratak opis projekta:  

Na području Jugoistočne Evrope postoje mnogobrojne klasterske politike i inicijative: uspostavljanje prioriteta i koncentracija različitih akcija usmerenih ka stvaranju klastera svetske klase predstavljaju strateški izazov na putu ka ispunjenju ciljeva konkurentnosti EU.

Regionalne inovativne politike u ciljnim regijama odlikuju se nedostatkom efikasnosti pri identifikaciji prioriteta i oblika međuregionalne saradnje. Osim toga, postoji i potreba za klasterskim politika zasnovanim na činjenicama: uporedivi podaci o specifičnim uslovima i metodima radnih okvira za procenu nedostatka efikasnosti. Kreatori politike treba bolje da procene uticaj klastera na konkurentnost i inovativost. Time se regije Jugoistočne Evrope mogu pretvoriti u središta inovacije, a klasteri mogu da budu delotvorni katalizatori u tom procesu.

Projekat ClusterPoliSEE, finansiran u okviru trećeg strateškog konkursa, uz učešće 24 partnera sa područja Jugo-istočne Evrope, odgovara na identifikovane potrebe putem unapređenja kapaciteta kreatora regionalnih politika u funkciji konfrontacije, prevencije i anticipacije promena, razvijajući strategije pametne specijalizacije za unapređenje klastera, i time ubrzavajući diferencijaciju i strukturne promene u pravcu ekonomije zasnovane na znanju u kojoj ima dovoljno mesta da se pozicioniraju sve regije Jugo-istočne Evrope.

 

 

Map
 

SIPA-I PP5
University of Novi Sad
Faculty of Economics Subotica

Address:
Segedinski put 9-11, 24000
Subotica, Serbia

Contact person:
Mr. Veselin Pavlicevic
00381 24 628 214
pavlicevic@gmail.com

Web: https://www.ef.uns.ac.rs