Почетна страница О факултету Родна равноправност на Економском факултету у Суботици

Родна равноправност на Економском факултету у Суботици

Мисија Економског факултета у Суботици је стварање економиста и пословних информатичара способних за изазове динамичног пословног окружења и допринос развоју друштва кроз стицање, пренос, примену и промовисање знања и вештина из области економије.
Принцип деловања Факултета је узајамност и партнерство свих припадника академске заједнице без обзира на пол, полне карактеристике, род, године старости или неко друго лично својство.
Факултет подржава политику једнаких права, одговорности и могућности, равномерног учешћа и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривању једнаке користи од резултата рада, уз уважавање биолошких, друштвених и културолошки формираних разлика између мушкараца и жена и различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на закону заснованим одредбама, као и уставним одредбама.
У складу са прописима Републике Србије и свеобухватним правним и политичким документима ЕУ инкорпорисаним у позитивно право, те Планом родне равноправности Универзитета у Новом Саду и општим актима Универзитета и Факултета, декан Факултета је дана 31.10.2022. године усвојио План родне равноправности за период 2022-2024. годинe, у ком су одређене посебне мере за развој, унапређивање и остваривање политике поштовaња једнакости и подизања свести о значају родне равноправности.
На Факултету је установљена Комисија за родну равноправност која ће спроводити посебне мере и контролисати њихову примену на годишњем нивоу, док је ради праћења реализације Плана родне равноправности и подстицања активности за унапређење родне равноправности именовано лице задужено за родну равноправност.

Документа
План родне равноправности
PDF
Одлука о лицу задуженом за родну равноправност
PDF
Одлука о образовању Комисије за родну равноправност
PDF
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик