Почетна страница За будуће студенте Упис на докторске студије Тренутна

Упис студената који се први пут уписују на докторске академске студије у 2022/2023. години

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години

Упис се врши у петак, 28. октобра 2022. године, од 10.00 до14.00 часова на шалтеру Студентске службе у Суботици.

За упис је потребно:
• 2 слике (димензија слике 3,5 Х 4,5 цм),
• Индекс и 2 ШВ обрасца - добијају се на Скриптарници Факултета приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа,
• 2 уговора о студирању - добијају се на Скриптарници Факултета или приказом уплатнице за материјалне трошкове уписа,
• доказ о уплати износа од 12.100,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа,
• доказ о уплати прве рате школарине након избора жељеног модела плаћања (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената и имају обавезу плаћања школарине, постоји могућност плаћања у целости, у 6 рата (прва рата износи 36.700 дин.), или 9 рата (прва износи 24.500 дин)).

Важно: Студенти који не изврше упис 28. октобра 2022. године до 14:00 часова, губе право уписа, а уместо њих на упис ће бити позвани први следећи студент са Коначне ранг листе конкретног студијског програма.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који желе да се упишу као студенти уз рад, потребно је да приложе Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем (оригинал на увид и неоверена фотокопија која остаје на Факултету) и да поднесу молбу приликом уписа. Уплата за моблу је 500,00 динара на текући рачун Факултета 840-5334760-72 (сврха уплате: молба, уплата без позива на број и модела уплате).

За додатне информације можете се обратити на телефоне 024 628 125 или 024 628 090

Током боравка у згради Факултета препоручује се ношење маски у згради факултета, држање прописане физичке дистанце, као и придржавање свих важећих епидемиолошких превентивних мера.


ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИСТУПОМ АПЛИКАЦИЈИ Е-СТУДЕНТ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Путем студентског сервиса е-Студент можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете, положене испите, прихваћене научно-истраживачке радове, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, те рокове доспећа рата за школарину. Упутство за коришћење апликације е-Студент је на следећем линку:
https://www.ef.uns.ac.rs/studenti/obavestenja-doktorske-studije/2021/2021-10-29-Pristup-aplikaciji-e-student.pdf .

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик