Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Водич кроз студентски живот

Водич кроз студентски живот

Зашто студирати на Економском факултету у Суботици?
Одаберите праву локацију студирања
Могућност смештаја у студентском дому
Први дани на факултету
Активирај се у студентским организацијама
Како искористити слободно време
Заради током студија
Буди део студентске размене
Не пропусти студентску праксу
ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ?

 • Економски факултет у Суботици је акредитовани државни факултет са традицијом од 60 година, који нуди својим студентима широк избор између осам студијских програма на основним, девет студијских програма на мастер и три студијска програма на докторским академским студијама.

 • Диплома Економског факултета у Суботици је призната како на нивоу земље тако и у иностранству.

 • Више од 50% предвиђених места за упис је намењено за студенте чије се образовање финансира из буџета.

 • Студенти државних факултета имају могућност да учествују на бројним конкурсима за добијање стипендија који се расписују на нивоу Универзитета коме државни факултет припада и на нивоу Републике Србије.

 • Студентима је омогућено да учествују у програмима студентске размене на нивоу Универзитета у Новом Саду и заврше један семестар на неком од признатих европских универзитета, уз признавање положених испита.

 • Поред активне интеракције са наставницима и сарадницима током предавања и вежби, на Факултету се организују и предавања стручњака из привреде, посете предузећима из окружења, као и представљање домаћих и иностраних послодаваца студентима завршних година студија.

 • Студентима је омогућено да у 3. и 4. години студија реализују летњу стручну праксу у неком од 50 предузећа партнера Факултета, или предузећа по сопственом избору, уз стицање практичних знања и вештина.

 • Поред редовних наставних обавеза, студенти могу да учествују и у најразличитијим програмима и догађајима забавног и едукативног карактера, које организују Центар за стране језике, ECDL центар, Спортско-рекреативни центар, Студентски парламент, AIESEC итд.

ОДАБЕРИТЕ ПРАВУ ЛОКАЦИЈУ СТУДИРАЊА

Суботица је град смештен на крајњем северу земље, уз границу са Републиком Мађарском. Налази се на рубу средње Европе и Балкана, на звезди путева који воде на све четири стране света, поред међународног пута Е75. Град има око 140.000 становника.

Суботица је град културе, уметности, спорта и забаве. Различите форме уметничких стилова и богато културно наслеђе осликани су на фасадама зграда, бројним споменицима, црквама и уметничким скулптурама. Шетајући улицама града доживљавате њену мултикултуралност и занимљиву историју, а за целокупан доживљај заслужни су и разноврсна гастрономска понуда, културни догађаји, забавни садржаји и спортска дешавања.

Неке од најпознатијих локација у граду су Градска кућа и плава фонтана, реконструисано Народно позориште, Рајхлова палата, градски корзо и Синагога, која заједно са Градском кућом спада у споменике културе од изузетног значаја. Суботица је повезана добрим јавним превозом са старим летовалиштем, бањом и језером Палић, главном туристичком дестинацијом овог подручја, удаљеним 6 километара од града. Уколико желите да се забавите, на располагању су вам:


Нови Сад је главни град Аутономне Покрајине Војводине и други по величини град у Републици Србији. Смештен је на обали реке Дунав и има око 305.000 становника.
Нови Сад је традиционално гостољубив, привредни, културни и спортски центар Покрајине, којег су на темељима богате културне баштине и привредног раста градили увек духовно амбициозни грађани овог града. У њему су живеле и радиле бројне истакнуте особе привредног, културног и спортског живота земље. Овај град карактеришу и импозантни и бројни споменици културе и веома интересантне грађевине из различитих историјских периода. Стављање културе у центар друштвеног развоја, омогућило је Новом Саду да се кандидује за титулу Европске престонице културе 2021. године.

Неке од најистакнутијих локација у граду су: Петроварадинска тврђава, која датира, у данашњем изгледу, из 1692. године, а која је најпрепознатљивији и најатрактивнији мотив града заједно са Сахат кулом, Трг слободе, Српско народно позориште, Дунавски кеј и Дунавски парк, Штранд и бројни други.

Такође, у Новом Саду су смештене све значајније институције Покрајине, док су најпознатије културне локације Матица Српска, Музеј Савремене уметности Војводине, Музеј Града Новог Сада, Природњачки музеј, Владичански двор, Градска библиотека и читаоница и други.

Посебно географско обележје града је и оближња Фрушка гора, планина оивичена Дунавом и сремском равницом која се пружа до реке Саве. На њој се налази један од најсадржајнијих националних паркова у Европи. Поред очуваних шума, екосистема, геоморфолошких целина и антропогених вредности, на Фрушкој гори се налази и велики комплекс од 16 очуваних српских православних манастира из периода од XV до XVIII века, задужбина српских деспота.
Уколико желите да се забавите, на располагању су вам:


Бујановац је град који се налази на југу Србије, јужно од града Врања. Град има 12.000, а са оближњим местима 43.302 становника. Познат је по изворима минералне и термалне воде и Бујановачкој бањи.

МОГУЋНОСТ СМЕШТАЈА У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ

Суботица
У Суботици постоје 2 студентска дома:

 1. Дом „Боса Милићевић“ се налази у непосредној близини зграде Економског факултета (адреса: Марије Вонић Тошинице 7), са смештајним капацитетом за 322 студента. У оквиру овог студентског дома налази се и читаона, тв сала, студентска амбуланта и спортски терени.

 2. Дом „Иво Лола Рибар“ лоциран је поред Хале спортова и Дудове шуме, у близини Грађевинског факултета, у делу града који се зове Радијалац (адреса: Ференца Сепа 5). Смештајни капацитет дома је 465 кревета, и дом поседује студентску читаону.
  Поред оба дома лоцирана је студентска менза где су по веома повољним условима студентима сваки дан на располагању доручак, ручак и вечера.
  Све информације у вези конкурса за смештај и исхрану студената у наведеним домовима можете пратити на сајту Студентског центра Суботица http://www.scsu.org.rs/.


Нови Сад
У Новом Саду постоји 10 студентских домова:

 1. Домови прве категорије: “проф. Живојин Ћулум“, „Цар Лазар“, „Никола Тесла“, „Сајмиште“, „23. Октобар“, „Фејеш Клара“ и „др Зоран Ђинђић

 2. Домови друге категорије: „Вељко Влаховић“, „Слободан Бајић“ и „Михајло Предић“ У оквиру студентског града, студенти могу користити услуге два студентска ресторана (доручак, ручак и вечера) по веома повољним условима. Популарни називи ових ресторана су „велика менза“ и „мала менза“, и налазе се у непосредној близини зграде Економског факултета. Детаљне информације о сваком студентском дому, као и актуелним конкурсима, могу се пронаћи на сајту Студентског центра Нови Сад.

ПРВИ ДАНИ НА ФАКУЛТЕТУ

Први дани на Факултету намењени су упознавању студената са новим начином школовања са којим се до сада нису сусрели. Неки од најважнијих ствари су:
Свечано отварање године – је догађај који се одржава првог дана на Факултету. Циљ је упознавање студената са деканом, продеканима и наставним особљем Факултета.
Упознавање са зградом Факултета – зграда Факултета састоји се од нумерисаних амфитеатара, слушаона и лабораторија, које су намењене за реализовање предавања и вежби. Поред тога, на факултету се налазе:

 1. студентска служба – за сва студентска питања;

 2. библиотека заједно са студентском читаоном – где студенти могу да уче и припремају испите;

 3. скриптарница – намењена за куповину књига, студентских образаца и докумената;

 4. студентски парламент – за сва студентска питања и ваннаставне активности;

 5. кабинети – у којима наставници и сарадници држе консултације по унапред утврђеним терминима.


Нова терминологија – нови животни период доноси и нови начин комуникације и нове животне улоге. У том смислу, за боље сналажење кроз студентски живот могу вам помоћи објашњења појмова које до сада нисте користили.

Акредитација – уверење да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде прописане Законом о високом образовању, као и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању.

Бруцош – студент прве године.

ISIC картица (International Student Identity Card) – је међународна студентска картица која служи за идентификацију студената. Ова картица се користи широм света и уз њу је могуће остварити бројне попусте у 112 земаља (улазак у музеје, аутобуски, железнички и авио превоз, ски центри, трговачки центри, фестивали итд.). Такође, на њу се и уплаћују оброци за студентску мензу.

Колега“ – начин обраћања између студената и наставног особља на факултетима.

Додатак дипломи – је документ који се добија уз диплому и у коме су наведени сви детаљи у вези студија конкретног студента.

Признавање страних високошколских исправа – је поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право на наставак образовања, односно запошљавање.

Студентски индекс – студентска легитимација (попут ђачке књижице). У њега се уписују потписи професора о одслушаној настави, стечени бодови у току семестра, овера семестра, положени испити и све битне активности студента.

Семестар – школска година се састоји из два семестра - зимског и летњег. Сваки семестар је потребно оверити – зимски у фебруару, а летњи у јуну. Услов за оверу семестра је потпис професора из свих предмета које је студент слушао у току семестра који оверава.

Обавезни и изборни предмети – почетком сваке године студент добија списак обавезних предмета и бира један или више изборних предмета које ће слушати у предстојећој школској години. Услов за полагање предмета је ангажовање на више типова активности предвиђених предметом (нпр. присуство настави и вежбама, активност, колоквијуми, завршни испит). Да би положио предмет студент мора сакупити минимум 55 бодова, од максимум 100 бодова. У зависности од броја прикупљених бодова студент може добити оцене од 5 (недовољно) до 10.

Сваки положен предмет носи одређени број ЕСПБ бодова који се уписују у студентски индекс, односно, додатак дипломе.

Предавања и вежбе - Сваки предмет има свог наставника, који држи предавања, и сарадника који је задужен за вежбе. Почетком године се за сваки годину студија на званичном сајту Факултета објављује распоред одржавања вежби и предавања, за које су предвиђени амфитеатри, слушаоне и лабораторије. Студенти се распоређују у групе до максимум 50 студената на вежбама, док је предавања могуће организовати за већи број студената. Трајање предавања и вежби је најмање два школска часа.

Консултације – представљају време када се студенти могу консултовати са наставницима и сарадницима у њиховим кабинетима о свим питањима која имају у вези са предметом. Консултације се одржавају сваке недеље у тачно одређено време.

ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) – представља јединствен систем квантитативног вредновања уложеног рада студента у стицање знања, способности и вештина (исходи учења) предвиђених како студијским програмом, тако и сваким предметом у оквиру тог програма (Извор: Инфостуд, за више информација о Болоњској декларацији и ЕСПБ систему посетити: http://prijemni.infostud.com/najvaznije-odredbe-bolonjske-deklaracije#1).

Колоквијум и испит – у току семестра се организују један или више колоквијума и завршни испит. Колоквијуми се полажу писмено, азавршни испит усмено, писмено, односно практично. Студент полаже испит по окончању наставе из одређеног предмета, а најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.

Добијање потписа и упис оцене – након одслушаног предмета и прикупљених бодова за присуство настави и вежбама, студент добија потпис у индекс, на основу чега оверава семестар. У испитном року студенту се уписује и оцена у индекс уколико је положио испит.

Испитни рокови – постоји 6 испитних рокова: јануарско-фебруарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски. Студент бира у ком испитном року ће полагати које предмете. Основни услов за полагање предмета у испитном року је претходна пријава испита за тај рок. Испит се може пријавити електронским путем на веб сајту Факултета или, у посебним случајевима, лично, на шалтеру студентске службе. Свака прва пријава испита у текућој школској години је бесплатна.

Дати услов“ – значи прикупити довољан број ЕСПБ бодова да би се уписала наредна година. Бодови се остварују путем полагања испита. Поредстицања услова за упис у наредну годину, постоји и услов за остваривање права на финансирање студија из буџета Републике Србије, којим се стиче право за учешће на конкурсу за студирање на терет буџета у наредној школској години. Информације о наведеним условима, које су подложне променама на годишњем нивоу, дефинисане су Законом о високом образовању, односно Правилима уписа која се доносе за сваку школску годину посебно.

Уколико студент није остварио право на финансирање из буџета у првој години, има могућност да у другој години конкурише за право на финансирање из буџета, путем задовољавања услова прописаних Законом о високом образовању.

АКТИВИРАЈ СЕ У СТУДЕНТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Студентски парламент - према Закону о високом образовању, студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице који има орган управљања и уписане студенте. Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе, а мандат чланова студентског парламента траје годину дана. На овај начин студентско организовање постало је део интерне структуре високошколске установе.
Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент. Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу.
Студентски парламент је представничко тело студената Факултета чији је циљ заштита права и интереса студената. Да би се циљ остварио неопходно је заједничко деловање, што подразумева координацију и тимски рад Извршних одбора Суботице, Новог Сада и Бујановца, који студентима стоје на располагању током целе школске године.

СОЕФ – је скраћеница за Студентску организацију Економског факултета. Ова организација је у сталном контакту са Студентским парламентом, и настоји да унапреди процес остваривања права и интереса студената.
Приоритети ове организације су:

 • заступање и остваривање студентских права и интереса

 • побољшање комуникације на релацији студент-наставник

 • организовање едукативних програма, трибина и пројеката

 • организовање стручних екскурзија и апсолвентских екскурзија

 • организовање спортских турнира

 • организовање хуманитарних акција.

ЦеМар - Идеја водиља око које су студенти у овој организацији окупљени је стварање и креативно коришћење промена и прилика из окружења. Основна парола ЦеМар-а је „Слушај. Реагуј. Стварај. Приближи, Продај.“ Рад организације није строго формализован, а настанак ЦеМар-а везује се за љубав према маркетингу и жељу за креативним дружењем.

AIESEC - је организација која, кроз постојање у преко 120 земаља света, развија лидерство код младих људи, у оквиру својих програма стручних и волонтерских пракси, као и кроз реализацију различитих пројеката током целе године.
На бази стеченог интернационалног практичног искуства, млади у овој организацији настоје да унапреде квалитет образовног и пословног амбијента у својој земљи. Радећи са људима из читавог света, различитих занимања, ова организација тежи подстицању предузетничког духа кроз своје пројекте Youth Speak Форум и Глобална школа предузетништва.

КАКО ИСКОРИСТИТИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ

БАВИТЕ СЕ СПОРТОМ!

У Суботици студентима је на располагању спортско-рекреативни центар СРЦЕФ, који се налази преко пута главне зграде Факултета и у близини студентског дома „Боса Милићевић“, у оквиру којег постоји савремено опремљена теретана, сала за стони тенис, сауна, фитнес сала за зумбу, insenity, аеробик и сличне спортове.

У Новом Саду постоји велики број сала и балона у којима се студенти могу бавити разним спортовима. Место које је посебно популарно код студената је „Ђачко игралиште“ у студентском граду, на кеју поред Дунава.

Учествујте на Економијади
Ово је највеће спортско-едукативно такмичење студената свих Економских факултета из земље и региона бивше Југославије, које се одржава сваке године у месецу мају и који посети преко 2000 студената. Економски факултети су уједно и такмичари и организатори, а у улози организатора сваке године се налази други факултет према унапред утврђеним правилима. Основна идеја Економијаде је такмичење у више дисциплина (фудбал, кошарка, одбојка, шах итд.), дружење и упознавање студената из региона.

Развијајте нова знања и способности
За све студенте Економског факултета, Универзитета Нови Сад, ученике средњих школа и све заинтересоване грађане, Центар за стране језике организује сваке школске године курсеве страних језика (енглески, немачки, руски, француски, италијански мађарски и српски као страни језик), уз могућност полагања међународно признатог испита (ECL) и стицање дипломе из наведених језика. Центар за стране језике поседује и лиценцу Лондонске привредне коморе LCCI за енглески пословни језик. Обе дипломе признају и послодавци и Министарство Просвете, науке и технолошког развоја Србије.
У оквиру Економског факултета у Суботици налази се и ECDL тестни центар који вам омогућује стицање Европске компјутерске возачке дозволе, међународно признатог сертфификата који је сачињен од седам релевантних области (модула) из информационих технологија. Стицањем ECDL сертификата, корисник усваја неопходна знања за коришћење рачунара по европским, односно светским стандардима.

Забавите се и едукујте током студијских путовања
У току школске године студентима су на располагању:

 • једнодневне стручне екскурзије током којих се посећују најзначајније економске институције и догађаји културног, едукативног и забавног типа широм земље (Народна банка Србије, Београдска берза, Сајам књига и сл.). Организатор ових екскурзија је најчешће Студентски парламент, док их може организовати и неко од наставника и сарадника Факултета.

 • једнодневне стручне посете предузећима и организацијама, привредним друштвима, банкама, ревизорским кућама, трговинскихм и логистичким компанијама, које су партнери Факултета. Организатор ових посета су најчешће наставници и сарадници Факултета.

 • вишедневне стручне екскурзије – на нивоу смерова или целог факултета, које најчешће организују наставници и сарадници Факултета.

 • апсолвентске екскурзије у иностранству у организацији Студентског парламента и СОЕФ-а.


Прикључите се раду студентских организација
У зависности од сопствених преференција и слободног времена, сваки студент се може учланити у неку од наведених студентских организација које постоје на Факултету: СОЕФ, ЦеМар, AIESEC. На овај начин постаје се део тима креативних и проактивних младих људи који организују најразличитије типове студентских окупљања, едукација, трибина и такмичења, и обогаћује се сопствени студентски живот, стичу нови пријатељи и унапређују практичне вештине и искуства.

Не пропустите студентске журке
Сада већ традиционално, почетком сваке школске године, а поводом уписа нових студената, организују се журке (бруцошијаде) на различитим локацијама. Ово је одлична прилика за упознавање нових колеге које су тек уписале Факултет, или студената старијих година. Званичну бруцошијаду Економског факултета у Суботици као и све остале журке организују Студентски парламент и СОЕФ, у чијим канцеларијама се могу добити све потребне информације.

ЗАРАДИ ТОКОМ СТУДИЈА

Добар просек оцена током студија може се вишеструко исплатити. Поред личне сатисфакције, развоја и напретка, као и могућности учешћа у студентским разменама, студенти су у могућности и да конкуришу за бројне новчане стипендије и на тај начин зараде за свој џепарац током студија.

Студентски кредит – је један од првих конкурса са којим се студенти сусрећу већ на првој години студија. Овај конкурс објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја почетком школске године на свом сајту: http://www.mpn.gov.rs/. За добијање кредита потребно је задовољити услове прописане конкурсом, и значајно, студентски кредит се мора вратити уколико студент не задовољи услове који су прописани у Уговору о студентском кредиту.

Стипендије и награде на нивоу Универзитета у Новом Саду – за које могу конкурисати студенти свих факултета у оквиру Универзитета у Новом Саду, уколико задовоље наведене услове за добијање стипендија (висина просечне оцене током студија, година студија, студирање на терет буџета итд.). Ове стипендије су:

 • Стипендија фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника универзитета у Новом Саду

 • Стипендија министарства просвете, науке и технолошког развоја

 • Стипендија фонда за младе таленте „Доситеја“

 • Стипендија српског привредног друштва “Привредник”

 • Награде за успех постигнут у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту


Више информација о наведеним стипендијама: http://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/za-buduce-studente/stipendije-za-studije-na-uns-u

Студентска задруга - сваки студент има право да се учлани у студентску задругу, која оглашава различите типове хонорарних послова, где студенти могу зарадити одређени износ новца, у зависности од типа и дужине посла за који се ангажују.

БУДИ ДЕО СТУДЕНТСКЕ РАЗМЕНЕ

У оквиру Универзитета у Новом Саду, студентима су на располагању бројни конкурси за студијске боравке на партнерским универзитетима широм света. Студијски боравци намењени размени студената финансијски су подржани стипендијама, а подразумевају вишемесечно похађање предмета на одабраном факултету у иностранству.

Начин пријављивања регулисан је правилима и процедурама сваког програма мобилности, док се могућност конкурисања отвара путем јавних позива.

Информације у вези студентске размене могу се пратити на званичном сајту Економског факултета https://www.ef.uns.ac.rs, као и сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene

НЕ ПРОПУСТИ СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ

Toкoм jунa мeсeцa, студeнти 3. и 4. гoдинe Eкoнoмскoг фaкултeтa у Субoтици мoгу дa сe приjaвe зa oбaвљaњe лeтњe студeнтскe прaксe у великом броју компанија пoслoвних пaртнeрa Фaкултeтa, као и у било којој другој компанији по сопственом избору.

Студентска пракса траје најмање две недеље и обавља се током летњег распуста. Taкo су нaши студeнти тoкoм 2016. гoдинe прaксу oбaвили у кoмпaниjaмa ЈП "Србиjaгaс" Нови Сад, Зaдружнoм сaвeзу Вojвoдинe, Републичком заводу за статистику, Rегионалним привредним коморама градова у Војводини, "Продуктној берзи" Нови Сад, "DDOR-GARANT" a.д. друштву зa упрaвљaњe дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoм, ПИО фонду Републике Српске и другима.

Бројне су компаније које су давале шансу управо студентима нашег факултета за специјализовану праксу или обуку. Неке од њих су: NIS а.д, Sunoko д.о.о, JT International AД Сента, Ernst&Young д.о.о Бeoгрaд, Erste банка. Обавештења у којима се студенти позивају на конкурс или пријаву, благовремено се постављају на сајт Факултета након што нам се компаније обрате са таквим захтевом.

Студенти обављањем стручне праксе, осим што стичу неопходна теоријска и практична знања, имају joш једну корист а то је да им се ова активност наводи у додатку дипломе коју ће на крају школовања стећи на на нашем Факултету.

Студенти који су ранијих година похађали праксу имају веома позитивно искуства, а као неке од предности обављања стручне праксе навели су следеће:

 • "Стицање професионалног радног искуства и практичних знања, овладавање потребним процедурама и вештинама за успех у раду."

 • "Контакти са људима, упућеност у начин рада конкретног предузећа, сасвим нове радне навике."

 • "Упознавање функционисања организације, стварање осећаја тимског рада, појашњење наученог у пракси."

 • "Студенти на пракси имају прилику да осете пословни амбијент и климу, да виде како то функционише у пракси, те да стекну радне навике и додатне вештине и знања. Омогућава нам да упознамо професију, и повежемо се са људима који се том професијом баве."


Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик