Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Слободна места за упис студената у I годину основних академских студија у школској 2021/2022. години за други конкурсни рок

На Факултет се може уписати укупно 236 студента, и то:
- 36 студената чије се образовање финансира из буџета
- 200 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

0

138

138

0

60

60

0

198

Пословна информатика

0

2

2

0

0

0

0

2

Пословни информациони системи

0

0

0

0

0

0

36

36

Укупно

0

140

140

0

60

60

36

236

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

138

138

Пословна информатика

0

2

2

Пословни информациони системи

0

0

0

Укупно

0

140

140


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

60

60

Пословна информатика

0

0

0

Пословни информациони системи

0

0

0

Укупно

0

60

60


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Пословни информациони системи

36

Укупно

36


Студијски програм

Укупно

Eкономија

198

Пословна информатика

2

Пословни информациони системи

36

Укупно

236


Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 5 буџетсих места,
- за упис студената припадника ромске националности – 4 буџетских места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству – 5 буџетских места.
Упис кандидата по афирмативним мерама смањиће број самофинансирајућих студената по појединим студијским програмима.

2. и 3. септембар 2021. године од 8-14 часова.

6. септембар 2021. године на Факултету у Суботици и Новом Саду (у 10 часова)
7. септембар 2021. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (у 10 часова)

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
- доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.

Напомена: Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална горе наведена документа;
- образац ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице Факултета и Одељења, уз приказ уплате материјалних трошкова уписа);
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см;
- доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа – 6.200,00 динара;
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање школарине у ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту Факултета, приликом објављивања коначне ранг листе).

Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара,
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара,
- школарина: 96.000,00 динара.

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Жиро-рачун: 840-5334760-72

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик