Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Слободна места за упис студената у I годину основних академских студија у школској 2022/2023. години за други конкурсни рок

На Факултет се може уписати укупно 176 студента, и то:
- 29 студената чије се образовање финансира из буџета
- 147 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

0

136

136

0

10

10

0

146

Пословна информатика

0

1

1

0

0

0

0

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

0

0

0

29

29

Укупно

0

137

137

0

10

10

29

176

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

136

136

Пословна информатика

0

1

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

137

137


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

10

10

Пословна информатика

0

0

0

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

10

10


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

29


Студијски програм

Укупно

Eкономија

146

Пословна информатика

1

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

176


Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетска места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2021/2022. години – 5 буџетских места.

1. и 2. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (од 8-14 часова),
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (од 8-14 часова)
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 8-14 часова)

5. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (у 10 часова)
5. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (у 10 часова) и
6. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (у 10 часова)

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту).
Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
- доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.

Напомена: Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара,
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара,
- школарина: 96.000,00 динара.

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Жиро-рачун: 840-5334760-72

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик