Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Слободна места за упис студената у I годину основних академских студија у школској 2022/2023. години за други конкурсни рок

На Факултет се може уписати укупно 176 студента, и то:
- 29 студената чије се образовање финансира из буџета
- 147 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

0

136

136

0

10

10

0

146

Пословна информатика

0

1

1

0

0

0

0

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

0

0

0

29

29

Укупно

0

137

137

0

10

10

29

176

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

136

136

Пословна информатика

0

1

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

137

137


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

10

10

Пословна информатика

0

0

0

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

10

10


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

29


Студијски програм

Укупно

Eкономија

146

Пословна информатика

1

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

176


Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетска места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2021/2022. години – 5 буџетских места.

1. и 2. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (од 8-14 часова),
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (од 8-14 часова)
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 8-14 часова)

5. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (у 10 часова)
5. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (у 10 часова) и
6. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (у 10 часова)

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту).
Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
- доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.

Напомена: Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара,
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара,
- школарина: 96.000,00 динара.

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Жиро-рачун: 840-5334760-72

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Збирка за припрему пријемног испита Дигитална припремна настава Одговори на најчешћа питања Водич кроз студентски живот Facebook група УПИС 2022 Facebook страница УПИС 2022 Обавештења Felvèteli feladatgyűjtemény Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик