Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Слободна места за упис студената у I годину основних академских студија у школској 2023/2024. години за други конкурсни рок

На Факултет се може уписати укупно 169 студента, и то:
- 51 студената чије се образовање финансира из буџета
- 118 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

14

47

61

0

60

60

0

121

Пословна информатика

0

9

9

0

2

2

0

11

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

0

0

0

37

37

Укупно

14

56

70

0

62

62

37

169

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

14

47

61

Пословна информатика

0

9

9

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

Укупно

15

56

70


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

60

60

Пословна информатика

0

2

2

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

Укупно

0

62

62


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Међународна и европска економија и бизнис

37

Укупно

37


Студијски програм

Укупно

Eкономија

121

Пословна информатика

11

Међународна и европска економија и бизнис

37

Укупно

169

Школарина:
- за самофинансирајуће студенте, свих студијских програма, износи 108.000,00 динара
- за студенте стране држављане, свих студијских програма, износи 2.100,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетска места,
- за упис студената припадника ромске националности – 4 буџетских места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2022/2023. години – 5 буџетских места.

Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
4. и 5. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета (од 8-14 часова)

- полагање пријемног испита:
7. септембра 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу у Новом Саду
8. септембра 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу

- објављивање прелиминарне ранг листе:
8. септембра 2023. године на на свим локацијама Факултета

- објављивање коначне ранг листе:
14. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета

- упис примљених кандидата:
15. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета

По усвајању текста Конкурса од стране Сената Универзитета у Новом Саду, исти ће бити објављен на нашем сајту.

024-628-090, 024/628-086, 024/628-123, 021/485-2919
E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs
Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик