Почетна страница Списак предмета на основним академским студијама Микроекономија

Микроекономија

Контакт - Суботица 04.10.2019.
Термини консултација - Суботица 04.10.2019.
Fogalomtár a Közgazdaságtan I. 04.10.2019.
GYAKORLÓ FELADATOK 1: PIACI MECHANIZMUS 04.10.2019.
GYAKORLÓ FELADATOK 4: KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTSÉGFÜGGVÉNYEK 04.10.2019.
VIZSGAKÉRDÉSEK04.10.2019.
Közgazdaságtan I. - 104.10.2019.
Közgazdaságtan I. - 2 04.10.2019.
Közgazdaságtan I. - 3 04.10.2019.
Mikroökonómia jegyzet 04.10.2019.
Оквирне теме за завршне радове - проф. Тривић 04.10.2019.
24. 09.2020.
Обавештење за студенте у Суботици - проф. Тривић
Студентима ранијих генерација, који нису положили испит Mикроекономијa (поновци), предлажемо да наставу и вежбе слушају поново.
У складу са обавештењем од 17.08.2020. године, раније положени делови у новој школској години не важе. Сви делови се полажу поново на колоквијумима или у испитним роковима.
За студенте-поновце важе иста правила полагања, бодовања и оцењивања као за студенте текуће генерације.
17. 08.2020.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
МИКРОЕКОНОМИЈА – Суботица (Тривић)

Положени колоквијуми или делови испита ВАЖЕ као парцијални испити до октобарског испитног рока.
Студент који није положио сва три дела испита закључно са октобарским испитним роком, од октобра наставу слуша поново, а раније положени делови испита се поништавају.
15. 05.2020.
Испит из Микроекономије у Новом Саду одржаће се 26. маја у А1 по следећем распореду:

од 9:00 часова смерови:
Европска и међународна економија и бизнис,
Финансије, банкарство и осигурање,
Рачуноводство и ревизија и
Менаџмент

од 11:30 часова смерови:
Аграрана економија и агробизнис,
Маркетинг и
Трговина
14. 05.2020.
Због новонастале ситуације, студенти Одељења у Новом Саду за испит не морају спремати област "Несавршености тржишног механизма".
12. 05.2020.
Информације у вези са априлским роком у Новом Саду
11. 05.2020.
Njoftohen studentët e vitit të parë të fakultetit ekonomik të Suboticës, paralelja e Bujanocit, se ligjëratat e bllokut të tretë në lëndën e Mikroekonomisë tek Prof.dr. Raman ISMAILI do të mbahen nëpërmjet platformës Google MEET me datë 13 dhe 14 Maj, prej në ora 13:00.

Të gjithë studentët në email-et e tyre, në kohën e caktuar do të marrin thirrje për tu kiçur në ligjëratë.

Më poshtë keni materialin e temave që do të ligjërohen në orarin e bllokut të tretë.

Për çdo informacion shtesë mundeni që të më kontaktoni në emailin: raman.ismaili@unite.edu.mk

(Ligj.10) Oligopoli dhe konkurenca monopoliste
(Ligj.11) Faktoret e prodhimit
(Ligj.12)Te mirat publike
04. 05.2020.
Други колоквијум одржаће се у уторак 12. маја почетком у 10 часова онлајн на платформи Moodle.
04. 05.2020.
Njoftohen studentët e vitit të pare të Fakultetit ekonomik të Suboticës, disperzimit në Bujanoc, se kolokviumi në lëndën e Mikroekonomisë tek Prof dr. Raman ISMAILI do të mbahet me datë 12 maj 2020, në ora 10:00.
Kolokviumi do të organizohet online në platformën google MEET. Çdo student individualisht do të merr thirje në email duke filluar nga ora 10:00 dhe në vazhdimësi, në varësi se sa kandidat do ti nënshtrohen testimit.
Në kolokvium do të përfshihen materialet e bllokut 1 dhe 2, për çdo informat shtesë më kontakroni në emailin: raman.ismaili@unite.edu.mk
08. 04.2020.
Први колоквијум за студенте Одељења у Бујановцу одржаће се у четвртак 16. априла са почетком у 10 часова online на платформи Moodle.
30. 03.2020.
Materiali në lëndën Mikroekonomia tek Prof.dr. Raman Ismaili
Materiali i Kolokviumit të parë, mund të përgatitet nga libri të cilin e disponojnë studentët dhe materialin në sllajde (ligjërata nr. 1, 2, 3, dhe 4), të cilët duhet që ti shkarkojnë nga platforma moodle (Lajmërime) e cila gjendet në ueb faqen e Fakultetit Ekonomik të Suboticës.

Materiali i ligjëratave vijuese në lëndën e Mikroekonomisë të datës 30 dhe 31 mars mund të shkarkohet po në të njëjtën faqe (ligjërata nr. 5, 6 dhe 7).
Ligjëratat do të ndiqen online në platformën google MEET në kohë të orarit të rregullt të ligjëratave. Studentët të cilët ndjekin lëndën në fjalë duhet që në email-in raman.ismaili@unite.edu.mk të dërgojnë email-et e tyre dhe po në të njëjtin të drejtohen për çdo informatë shtesë.

Suksese.
1. Hyrje
2. Kërkesa dhe oferta
3. Elasticiteti i kërkesës dhe ofertës
4. Zgjedhja konsumatore dhe kërkesa
5. Format e organizimit te biznesit
6. Prodhimi dhe kostoja
7. Konkurenca e plote
29. 10.2019.
Студенти претходних генерација који желе да полажу парцијално испит из Микроекономије у Новом Саду то могу учинити у четвртак 14. новембра у слушаоници број 4 са почетком у 10:00 часова.
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик