Почетна страница О факултету Организациона структура

Организациона структура

Обављање послова на Факултету врши се у оквиру посебних организационих јединица: департмана, центара и Секретаријата.

На Факултету су образовани следећи департмани:

За обављање стручних, административних и техничких послова у вези с делатношћу високог образовања, научног рада и међународне сарадње образован је Секретаријат.
Као уже организационе јединице у оквиру Секретаријата образоване су стручне службе:


Такође, уз службе, на Факултету су организовани и центри:

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2022.
Пратите нас
Поделите
Обратите се