MENADŽMENT

  

1. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Makroekonomija

zimski

3+2

8

Mikroekonomija

zimski

3+2

8

Matematika za ekonomiste

zimski

3+2

8

Informacione tehnologije

zimski

2+3

6

Računovodstvo

letnji

3+2

8

Ekonomika preduzeća

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 1

letnji

2+2

6

Preduzetništvo

letnji

2+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Ukupno:

 

660

60

 :: Nazad na vrh

2. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Principi menadžmenta

zimski

2+2

6

Statistika

zimski

2+3

8

Privredni sistem i ekonomska politika

zimski

2+2

6

Finansije

zimski

3+2

8

Teorija organizacije

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 2

zimski ili letnji

2+2

6

Projektni menadžment

letnji

3+3

6

Bankarstvo

letnji

3+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Sport i fizičko vaspitanje

letnji

0+2

4

Ukupno:

 

645

60

 :: Nazad na vrh

3. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Međunarodna ekonomija

zimski

3+2

8

Upravljački informacioni sistemi

zimski

2+3

6

Poslovne finansije

zimski

3+2

6

Politička ekonomija

zimski

2+2

8

Strategijski menadžment

letnji

2+3

6

Principi marketinga

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 3a

zimski ili letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 3b

zimski ili letnji

2+3

6

Diplomski rad

 

0+6

8

Ukupno:

 

660

60

 :: Nazad na vrh

4. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Menadžment rizikom 

zimski

3+3

8

Poslovna analiza

zimski

3+2

8

Organizaciono ponašanje

zimski

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Projektovanje organizacije

letnji

3+2

8

Reinžinjering poslovnih procesa

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Specijalistički rad

0+8

12

Ukupno:

 

660

60

Napomena: Ukoliko student ne radi specijalistički rad jer nastavlja studije na petoj godini, ima obavezu da umesto specijalističkog rada polaže i sledeće ispite:

Upravljačko računovodstvo

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Ukupno:

 

690

60

 :: Nazad na vrh

5. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Metodologija naučno istraživačkog rada

zimski

3+1

6

Savremeni menadžment

zimski

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4 

zimski ili letnji

2+3

6

Menadžment inovacija

letnji

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Magistarski rad

0+20

30

Ukupno:

 

675

60

:: Nazad na vrh

 

Izborni predmeti Grupe 1

1. Filozofija
2. Sociologija

:: Nazad na vrh

Izborni predmeti Grupe 2

1. Ekonometrija
2. Operaciona istraživanja
3. Privredno pravo
4. Međunarodno poslovanje
5. Menadžment ljudskih resursa

:: Nazad na vrh

Izborni predmeti Grupe 3a

1. Ekonomija urbane sredine
2. Menadžment životnom sredinom

:: Nazad na vrh

Izborni predmeti Grupe 3b

1. Ekonomija turizma i ugostiteljstva
2. Menadžment u turizmu

:: Nazad na vrh

Izborni predmeti Grupe 4

1. Teorija troškova
2. Ekološki i urbani inžinjering
3. Modeliranje razvoja turizma i ugostiteljstva
4. Organizacija komunalnih sistema
5. Etika poslovanja
6. Prognoziranje i odlučivanje
7. Krizni menadžment
8. Organizacija turističkih i ugostiteljskih preduzeća

:: Nazad na vrh

Strani jezici

1. Engleski jezik
2. Nemački jezik
3. Ruski jezik
4. Francuski jezik

:: Nazad na vrh